Souhlasné prohlášení

Směrnice ke snížení platby

 

Celoroční plán činností 2019/20

Školní vzdělávací program

Provozní řád místní botárny

Návštěvní řád posilovny

Prohlášení o bezinfekčnosti

Nařízení ředitele o odečtu částky za ubytování

Dotazník pro žáky

Vnitřní řád

Režim dne DM

Výstupní list žáka