Ubytování a celodenní strava

 

Rozpis položek celodenní stravy s platností od 1. 9. 2019 Cena
Ubytování
cena za měsíc - dvoulůžko 1110 ,-
cena za měsíc - jednolůžko 1440 ,-
Strava
Snídaně 13 ,-
Přesnidávka 9 ,-
Oběd 30 ,-
Svačina 7 ,-
Večeře 18 ,-
Druhá večeře 9 ,-
Celková cena za den 86,-
Celková cena za měsíční stravu 1720,-

 

Jídelna s kuchyní se nachází hned v sousedství DM. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Jídelní lístek existuje v elektronické podobě, kde lze zadávat změny stravy.

Platba za ubytování a stravu se provádí dohromady zadáním trvalého příkazu k úhradě na číslo účtu 35-7123910217/0100, Komerční banka Bruntál. Variabilní symbol bude přidělen při začátku ubytování, konstantní symbol je 0308. Není-li přidělen variabilní symbol, zadává se do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka.

Každou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 20. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivovaný čip k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziku nevydání stravy.