Celodenní strava a ubytování

 

Jídelna s kuchyní se nachází hned v sousedství DM. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Aktivováním čipu dostane strávník možnost odběru jídla.
Jídelní lístek existuje v elektronické podobě, kde lze zadávat změny stravy.

Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava. Případné změny podléhají schválení vedoucího vychovatele.

Cenu za ubytování, která činí 1 110,- Kč / měsíc za dvoulůžkový pokoj nebo 1 440,- Kč za jednolůžkový pokoj udržujeme na stabilně nízké úrovni.

Celodenní strava (snídaně, 2 x svačina, oběd, večeře) činí 84,- Kč / den.

Ve školní jídelněse platba provádí převodním příkazem za celý i započítaný měsíc na číslo účtu 35-7123910217/0100, Komerční banka Bruntál.

Rozpis položek celodenní stravy s platností od 1. 9. 2018:

Snídaně: 13,-

Přesnídavka: 8,-

Oběd: 29,-

Svačina: 7,-

Večeře: 18,-

Druhá večeře 9,-

Celkově se tedy platí 84,- Kč / den, částka se násobí 20x za kalendářní měsíc, Celkově se tedy platí 1680,- Kč za celodenní stravování, což považujeme za velmi přijatelnou částku, která při zachování čerstvosti a kvality potravin nemůže být nižší. Tato cena vychází dle vyhlášky 107/2005 Sb., příloha 2, s tím, že se jedná o nejnižší možnou cenu     na úrovni celodenního školského stravování.


Při platbě 
je dále nutno uvést: číslo čipu žáka jako variabilní symbol, dále konstantní symbol 0308.

Každou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 20. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivovaný čip k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziku nevydání stravy.

Participace volného času v DM

V naší praxi rozdělujeme pravidelnou činnost, jako např. oblíbené návštěvy tělocvičny – hry floorbalu, velmi oblíbená je také vybavená posilovna. Z příležitostných aktivit
se zaměřujeme např. na návštevu bowlingu, prohlídku Stanice přirodovědců ve Středisku volného času a jiné. Sportovní vyžití je umožněno rozšířit zapůjčením sportovních potřeb na dvou přilehlých hřištích. K dispozici je rovněž boxovací pytel a šipkový automat. V průběhu školního roku pořádáme také řadu besed se zajímavými lidmi.

Studenti mají možnost přinést si svůj vlastní počítač a využít tak vysokorychlostní 50 Mbit/s připojení k internetové síti.

Oblast a náplň volného času je zkoumána a pravidelně hodnocena. V posledním roce jsme poskytovali dotazníkové šetření pro potřeby Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií.