Loading...

Načítání...
Vyzkoušte naše elektronické vyplňování přihlášky Vyzkoušejte zde

Náš domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky.

Poskytujeme studentům ze vzdálenějšího okolí ubytování v Bruntále pro vsechny stávající střední školy. Žákům ze Zlatých Hor, Vítkova, Ostravy, Jeseníku i Olomouce. I z města, ve kterem žijete. Je li žák žákem Střední odborné školy nebo Gymnázia není vůbec problém, naopak žáci z obou uvedených škol jsou zastoupeny ve velkém počtu.

Vedeme studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností a volnočasových aktivit. V rozpisu dne má své pevné místo příprava do školy a samostudium. O chod a činnost se starají vychovatelé dle jednotlivých pater, zajišťují zde výchovu a zázemí. Celková využitelná kapacita budovy je 106 míst.

Žáci školy jsou ubytováni zásadně ve dvoulůžkových pokojích s balkónem. V případě potřeby si může žák požádat o jednolůžkový pokoj. Součástí pater jsou i opravená sociální zařízení, studovny, čajová kuchyňka i klubovna. Naše budova se nachází přímo v areálu školy, v blízkosti jídelny a školní budovy.