Loading...

Načítání...
Vypočtěte si cenu za ubytování a stravu

Ceny s platností od 1.9.2020

1. Vyberte typ pokoje:

2. Vyberte položky stravy:

Celková cena: 0,-/měsíc

Ubytování a celodenní strava

Jídelna s kuchyní se nachází hned vedle naší budovy. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Jídelní lístek existuje v elektronické podobě, kde lze zadávat změny stravy.

Platba za ubytování a stravu se provádí dohromady zadáním trvalého příkazu k úhradě na číslo účtu 35-7123910217/0100, Komerční banka Bruntál. Variabilní symbol bude přidělen při začátku ubytování, konstantní symbol je 0308. Není-li přidělen variabilní symbol, zadává se do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka.

Každou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 20. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivovaný čip k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziku nevydání stravy.

Děláme hodně v oblasti volného času

V naší praxi rozdělujeme pravidelnou činnost, jako např. oblíbené návštěvy tělocvičny - hry floorbalu, velmi oblíbená je také vybavená posilovna. Z příležitostných aktivit se zaměřujeme např. na návštevu bowlingu, prohlídku Stanice přirodovědců ve Středisku volného času a jiné. Sportovní vyžití je umožněno rozšířit zapůjčením sportovních potřeb na dvou přilehlých hřištích. K dispozici je rovněž boxovací pytel a šipkový automat. V průběhu školního roku pořádáme také řadu besed se zajímavými lidmi.

Studenti mají možnost využít vysokorychlostní 200 Mbit/s připojení k internetové síti.

Oblast a náplň volného času je zkoumána a pravidelně hodnocena. V posledním roce jsme poskytovali dotazníkové šetření pro potřeby Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií.

Jak si zajistit ubytování?

Jak mám postupovat v případě zájmu o ubytování? Jsme připraveni přijmout nově příchozí žáky prvních ročníků.

  1. Je potřeba vyplnit přihlášku staženou z internetu. V jiném případě Vám bude zaslána. Připravte si aktuální fotografii žáka.
  2. Prostudujte si, prosím, podmínky platby za ubytování a stravu. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na naši adresu: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál.
  3. Poté Vám bude zasláno poštou Rozhodnutí o přijetí v termínu stanoveném ŘDM. Připravte si zálohovou platbu za pořízení ISIC karty nebo čipové klíčenky (slouží k přístupu žáka do budovy, výdeji stravy).

V případě Vašich dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu 555 559 712 (pevná linka) nebo 731 960 328 (mobil). Přihlášku také můžete vyplnit a odevzdat přímo v domově mládeže.