Loading...

Načítání...
Vypočtěte si cenu za ubytování a stravu

Ceny s platností od 1.9.2020

1. Vyberte typ pokoje:

2. Vyberte položky stravy:

Celková cena: 0,-/měsíc

Ubytování a celodenní strava

Jídelna s kuchyní se nachází hned vedle naší budovy. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Jídelní lístek existuje v elektronické podobě, kde lze zadávat změny stravy .

Platba za ubytování a stravování se od září 2021 provádí zvlášť na dva samostatné účty. Způsob platby je buď převodem z účtu na účet nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě.

Číslo účtu na zálohovou platbu za ubytování je 123-1035490227/0100 , Komerční banka Bruntál.

Číslo účtu na zálohovou platbu za stravu je 35-7123910217/0100 , Komerční banka Bruntál.

Variabilní symbol bude přidělen při zahájení ubytování, konstantní symbol je 0308. Není-li přidělen variabilní symbol, zadává se do zpráv pro příjemce jméno a příjmení žáka.

Každou platbu provádějte do 25. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 25. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivní čip k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziko nevydání stravy.

 

Děláme hodně v oblasti volného času

Volný čas věnujeme pravidelné činnosti, např. oblíbené návštěvy tělocvičny - hra floorbalu, basketbalu, velmi oblíbená je také vybavená posilovna. K dispozici je také boxovací pytel a šipkový automat. Nově je zřízena výtvarná kreativní dílna. Z příležitostných aktivit se zaměřujeme např. na návštěvu bowlingu, prohlídku Stanice přirodovědců ve Středisku volného času a jiné. Sportovní vyžití je umožněno rozšířit zapůjčením sportovních potřeb na dvou přilehlých hřištích. K dispozici je také boxovací pytel a šipkový automat. V průběhu školního roku pořádáme také řadu besed se zajímavými lidmi.

Žáci mají možnost používat vysokorychlostní 200 Mbit/s připojení k internetové síti.

Oblast a náplň volného času je zkoumána a pravidelně hodnocena. V posledním roce jsme poskytovali dotazníkové šetření pro potřeby Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií.

 

Jak mám postupovat v případě zájmu o ubytování?

Jsme připraveni přijmout nově příchozí žáky prvních ročníků.

  1. Je potřeba použít přihlášku staženou z internetu. V jiném případě Vám bude zaslána. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na naši adresu: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Přihlášku také můžete použít a odevzdat přímo v domově mládeže.
  2. Poté Vám bude zasláno poštou nebo emailem Rozhodnutí o přijetí v termínu stanoveném ŘDM.
  3. Prostudujte si, prosím, podmínky platby za ubytování a stravování.
  4. Připravte si aktuální fotografii žáka (formát OP).
  5. Připravte si zálohovou platbu za pořízení ISIC karty nebo čipové klíčenky (slouží k přístupu žáka do budovy DM, výdeji stravy).

V případě vašich dalších dotazů nás nelze kontaktovat na telefonních číslech 777 049 539 (vedoucí DM) nebo 731 960 328 (služební mobil).